અમારા ઓનર

સંબંધિત પ્રમાણપત્રો

Certificate
Certificate2
Certificate1

અમારા ઓનર

HONOR
HONOR1
HONOR2
HONOR3

તમને જરૂરી ઉત્પાદનો માટે શોધો

હાલમાં, તે N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH જેવા વિવિધ ગ્રેડના સિન્ટર્ડ NdFeB ચુંબકનું ઉત્પાદન કરી શકે છે.